Χώμα:

Χρειάζεται υγρά και μαλακά εδάφη, πλούσια σε οργανική ουσία. Είναι φυτό ευαίσθητο στα άλατα.