Χώμα

Το χώμα πρέπει να είναι ελαφρύ με πολύ καλή στράγγιση.