Χώμα

Ευδοκιμεί σε βαθιά, γόνιμα ή μέτριας γονιμότητας εδάφη που είναι πλούσια σε οργανική ουσία. Το Ph κυμαίνεται από 6-7,5 μονάδες.