Χώμα

Τα κατάλληλα εδάφη είναι τα αμμώδη και αργιλοπηλώδη με ελαφριά οξύτητα (pH= 5,5 – 6,5). Η στράγγιση πρέπει να είναι καλή για να μην κατακλύζεται το νερό.