Χώμα

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλους τους τύπους εδάφους, αρκεί να παρέχεται καλή στράγγιση. Το Agapanthus africanus ευδοκιμεί καλύτερα σε όξινα εδάφη ενώ τα υπόλοιπα δεν έχουν προτίμηση σε ιδανικό pH. Η προσθήκη χούμου κατά τη φύτευση ευνοεί καλύτερη ανάπτυξη.