Χαρακτηριστικό του γνώρισμα

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της μαμμιλάρια είναι τα συμπαγή, και μαλακά αγκάθια της.