Χαρακτηριστικό γνώρισμα

Τα θεαματικά άνθη του που φέρονται στην κορυφή μακριών καλαμιών  ύψους 2-3 μέτρων, ως θύσανοι ή φτερά.