Χαρακτηριστικό γνώρισμα

 

Είναι τα εντυπωσιακά και τα χρωματιστά του άνθη, που ποικίλουν.