Γενικές οδηγίες

  • Δε ρίχνουμε ποτέ αλάτι για να λιώσουμε το χιόνι γιατί προκαλεί εγκαύματα στα φυτά και στο γκαζόν.
  • Όταν καλύπτουμε ένα ευαίσθητο φυτό αφήνουμε μικρά κενά (ή κάνουμε μερικές τρύπες εάν είναι τυλιγμένο με κάποιο πλαστικό) για να αερίζεται και να αναπνέει το φυτό.
  • Δεν κάνουμε λιπάνσεις
  • Δεν κλαδεύουμε.
  • Εάν διαπιστώσουμε ζημιά από παγετό δε βιαζόμαστε να αντικαταστήσουμε το φυτό, αφού αυτό έχει πολύ ισχυρούς μηχανισμούς επιβίωσης και μπορεί να αναβλαστήσει μετά από μερικούς μήνες.