Φύτευση

Τις φυτεύετε σε απόσταση από 4-5 μέτρα μεταξύ του.