Φυτά εσωτερικού χώρου &τροπικά

  • Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να λιπάνετε με ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.
  • Θα πρέπει να ελέγξετε τα φυτά σας, για τυχόν προσβολές από εχθρούς και ασθένειες, όπως αφίδες και τετράνυχους. Σε περίπτωση προσβολής φροντίζετε για την καταπολέμησή τους.
  • Θα πρέπει να αυξήσετε τα ποτίσματα αλλά να προσέξετε να μη λιμνάζουν τα νερά.
  • Επειδή έχετε μεταφέρει τα φυτά του εσωτερικού χώρου έξω, θα πρέπει να καθαρίσετε τα φύλλα, από τυχόν σκόνη με βαμβάκι και νερό.