Φερομόνες γόνου

Εξαιτίας αυτών οι παραμάνες τροφοδοτούν διαφορετικά τον κηφηνογόνο σε σχέση με τον εργατικό γόνο καθώς και τις διαφορετικές ηλικίες του γόνου. Επίσης μέσω των φερομόνων αυτών οι εργάτριες καταλαβαίνουν ότι υπάρχει γόνος στα κελλιά ενώ επικρατεί σκοτάδι.