Φερομόνες εργάτριας

Τις παράγουν για να προσανατολίζονται, για να σημάνουν συναγερμό και για να βοηθήσουν στην άμυνα του μελισσιού.