Φερομόνες

Είναι ουσίες που παράγονται από τους αδένες τους και προκαλούν χαρακτηριστικές αντιδράσεις συμπεριφοράς ή φυσιολογίας στα άτομα του ίδιου είδους.