Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από:

  1. εισροές γεωργικών λιπασμάτων στα ύδατα
  2. εισροές  περιττωμάτων ζώων  στα ύδατα από αγρότες
  3. ανθρώπινα λύματα
  4. όμβρια ύδατα, χωρίς να είναι επεξεργασμένα με βιολογικό καθαρισμό

Με την ρίψη όλων αυτών παρατηρείται μεγάλη αύξηση σε φυτικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα:

  1. Να έχουμε μεγάλη αύξηση κάποιων ανθεκτικών φυτών, τα οποία καταστρέφουν τα πιο ευαίσθητα.
  2. Με την αύξηση των φυτικών οργανισμών το οξυγόνο μειώνεται, έτσι αναδύεται μια άσχημη οσμή, γεύση και δεν είναι πόσιμο.
  3. Με την πράσινη απόχρωση που παίρνει η επιφάνεια του νερού, δυσχεραίνεται η αλιεία.
  4. Το νερό παίρνει μια πράσινη απόχρωση, έτσι δεν μπορούν να διεξαχθούν διάφορα σπορ.