Εποχιακά φυτά, βολβώδη & πόες

Αυτή την εποχή μπορείτε να στολίσετε τον κήπο σας με:

- Ηλίανθο

- Άλυσο

- Βερμπένα

- Πετούνια

- Κατηφές

- Μπέλλα

- Μεκόνοψη

- Καμπανούλα

-Πορτουλάκα

- Κολεός

- Δαφνούλα

- Γεράνι

- Χρυσάνθεμο