Εποχή σποράς

Καλύτερη εποχή σποράς είναι από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και το Νοέμβριο. Μπορείτε να φυτέψετε το νεαρό φυτάριο τον Ιανουάριο.