Εποχή Σποράς

Ιδανική Θερμοκρασία εδάφους 30 – 35°C. Συνήθως ξεκινά την Άνοιξη (Απρίλιο – Μάιο), αφού περάσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες.