Επιπλέον πληροφορίες

  • Οι χοροί εκτός από την παρουσία νέκταρος και γύρης, μπορεί να υποδηλώνουν και τη θέση του νερού ή και της πρόπολης.

 

  • Γενικά οι μέλισσες για να προσανατολίζονται και για να βρίσκουν την τροφή τους χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος ερεθισμάτων ανάλογα με την περίσταση, όπως είναι οι χοροί, οι οσμές, ο ήλιος, ο μαγνητισμός κ.α. Χρησιμοποιούν μεν τους χορούς για να κατευθυνθούν στην συγκεκριμένη περιοχή που βρήκαν την τροφή αλλά μετά μέσω της οσμής πάνε στο άνθος που επιθυμούν.