Επιπλέον πληροφορία

Οι εργάτριες ξοδεύουν τα 2/3 του χρόνου τους περπατώντας μέσα στην κυψέλη ή ηρεμώντας. Μέσω της περιπολίας μαζεύουν διάφορες πληροφορίες και έτσι εκτελούν την κατάλληλη εργασία. Επιπλέον κατά την διάρκεια της ηρεμίας επιτελεί δίαφορες σημαντικές εργασίες όπως η παραγωγή διαφόρων ουσιών μέσα στους αδένες.