Επικονίαση:

Είναι σημαντική για την αποφυγή ανθόπτωσης.