Επικονίαση

Το μύρτιλλο προσελκύει πολλούς επικονιαστές (πεταλούδες, μέλισσες κλπ). Ένα μόνο φυτό μπορεί να αυτογονιμοποιηθεί και να παράγει καρπούς. Είναι καλύτερο όμως να έχουμε τουλάχιστον δύο φυτά για να αποφεύγουμε περιπλοκές κατά την επικονίαση.