Επικονίαση:

Τα φυτά χωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά και για να παραχθεί καρπός απαιτείται η μεταφορά γύρης από τα άνθη των αρσενικών στα άνθη των θηλυκών. Η μεταφορά αυτή γίνεται με τη βοήθεια του ανέμου. Για την επικονίαση 7 θηλυκών χρειάζεται να έχει φυτευτεί μεταξύ τους ένας αρσενικός θάμνος.