Επικονίαση

Η επικονίαση γίνεται φυσικά το Καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται να επέμβουμε.