Επικονίαση:

Τα άνθη της μπάμιας είναι αυτογονιμοποιούμενα, αν και η επικονίαση σε μικρό ποσοστό είναι εφικτή.