Είδη

- Θαμνώδεις: μπορούν να φτάσουν 40-80 εκατοστά.

- Νάνες: μπορεί να φτάσουν τα 20 εκατοστά σε ύψος.

- Δενδρώδεις: μπορεί να φτάσουν από 0,9-1,2 μέτρα σε ύψος.

- Αναρριχώμενες