Εχθροί και Ασθένειες

Δεν αναφέρονται σημαντικοί εχθροί ή ασθένειες στην βιβλιογραφία.