Εχθροί και ασθένειες:

 

Δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο φυτό αλλά κάποιες φορές προσβάλλεται από τις παρακάτω μυκητολογικές ασθένειες, ανάλογα με τις συνθήκες καλλιέργειας και την θερμοκρασία. Συγκεκριμένα από τον βοτρύτη (Botrytis cinerea), την ανθράκωση(Elsinoë veneta) και το ωίδιο (Oidiu sp). Από εχθρούς μπορεί να συναντήσουμε τον τετράνυχο (Tetranychus urticae), αφίδες και την καστανή πεταλούδα που συναντάτε κυρίως στα μηλοειδή (Epiphyas postvittana). Τέλος , προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν και τα πουλιά , καταστρέφοντας τους καρπούς. Αν έχουμε μεγάλο πρόβλημα μπορούμε να καλύψουμε το φυτό μας με κατάλληλο δίχτυ.