Εχθροί και ασθένειες

Συνήθως δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σε περιπτώσεις υπερβολικού ποτίσματος και σε αποδυναμωμένα φυτά μπορεί να συναντήσουμε τα εξής. Από εχθρούς, προσβολές: αφίδες , θρύπες , ψευδόκοκκους και ακάρεα. Από ασθένειες: βαμβακάδα, περονόσπορος και στιγμάτωση φύλλων.