Εχθροί και ασθένειες

Πρόκειται για ένα σκληραγωγημένο φυτό που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από εχθρούς και ασθένειες.  Περιστασιακά μπορεί να συναντήσουμε ζημιές από βακτηριακό κάψιμο, σηψιρριζία και χλωρωτικές κηλίδες στα φύλλα.