Εχθροί και ασθένειες

Κυρίως μυκητολογικές, συγκεκριμένα σήψεις από τον μύκητα Phytophthora και προσβολές από τους Moniliophthora perniciosa και Moniliophthora roreri.