Εχθροί και ασθένειες

Δεν έχει επικίνδυνους εχθρούς , ιδιαίτερα αν φροντίζουμε το κλάδεμά του.