Εχθροί και ασθένειες

Οι σκωριάσεις προσβάλουν συχνά το γεράνι και πολλές φορές έχουμε μικρές προσβολές από τετράνυχο και αφίδες.