Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από περονόσπορο, αφίδες, σεπτόρια και ωίδιο.