Εχθροί και ασθένειες

 

Ακάρεα του μπαμπού, δεν νεκρώνουν το φυτό, αλλά δημιουργούν προβλήματα στο φύλλωμα. Μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση αρπακτικών ανταγωνιστικών ειδών ακάρεων όπως το Neoseiulus fallacis. Άλλοι εχθροί είναι οι αφίδες και ο ιός του μωσαϊκού. Για τον τελευταίο, μιας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί συνιστούμε το αυστηρό κλάδεμα και προσεκτική απολύμανση των εργαλείων μας  για την αποφυγή μεταφοράς του στα υπόλοιπα φυτά.