Εχθροί και ασθένειες

Είναι πολύ ανθεκτικό στους εχθρούς και τις ασθένειες.