Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από καραφατμέ, σιδηροσκώλικας, σήψεις ρίζών και στελέχους.