Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από ωίδιο, βοτρύτη, αφίδα, θρίπα, αλευρώδη, νηματώδη και τετράνυχο.