Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από μελίγκρα και βοτρύτη.