Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από βερτισιλλίωση και ακρίδες φύλλων.