Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από αφίδες και κολεόπτερα.