Εχθροί και ασθένειες:

Δεν έχει ιδιαίτερους  εχθρούς όμως μπορεί να προσβληθεί από κοκκοειδή, κολεόπτερα και βοτρύτη.