Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από περονόσπορο, αφίδες, αλτερναρίωση, βοτρύτη ριζοκτονία, σκωρίαση, ωίδιο, αλευρώδη, τετράνυχο, φυλλορύκτη της ντομάτας και νηματώδη.