Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από γυμνοσάλιγκες, σεπτορίωση και χλώρωση.