Εχθροί και ασθένειες

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.