Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από περονόσπορο, αφίδες, σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγκες.