Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από εχθρούς και ασθένειες.