Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα με εχρθούς και ασθένειες.