Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με ασθένειες και εχθρούς.