Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από ασθένειες και εχθρούς. Εκκρίνει πλήθος αντιμικροβιακών ουσιών.